ATJ2A系列

ATJ2A 膨胀部件(铝/不锈钢导杆)

2012-09-21 14:24:55 87

 武汉安特杰电气有限公司

ATJ2A系列铝/不锈钢导杆膨胀部件规格(长度1.5米) 160A 200A 250A 315A 400A 500A

●系统长度大于150m时需此部件。

●最大间隙为25mm,每部件有两个间隙。

●膨胀部件长度为4.5m,代用一根导杆。